Chi tiết sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Máy tính Fx 570ES PLUS

  • Lượt xem: 1005

  • Đơn vị tính: Cái
  • Xuất xứ: Japan
  • Giá bán: 325.000 VNĐ

Nội dung chi tiết:

Mũ, logarit, phân số, tổ hợp, hoán vị, làm tròn số, bình phương và căn bậc 2, tam thừa và căn bậc 3, lũy thừa căn số,
chức năng hiện lại kết quả

 


Sản phẩm cùng loại
Máy tính Casio DS - 2TS
830.000 VND
Máy tính Casio GX - 120S
305.000 VND
Máy tính Casio HL - 815WE
72.000 VND
Máy tính Casio MS - 470V
275.000 VND
Máy tính Casio D - 120S
258.000 VND
Máy tính Casio HL - 122TV
216.000 VND