Chi tiết sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Dấu shiny S - 843

  • Lượt xem: 870

  • Đơn vị tính: Con
  • Xuất xứ: Taiwan
  • Giá bán: 49.500 VNĐ

Nội dung chi tiết:

Dấu Shiny S - 842, làm thông tin trên mặt dấu được tối đa 2 dòng.

Dấu Shiny S - 843, làm thông tin trên mặt dấu được tối đa 3 dòng.

Dấu Shiny S - 844, làm thông tin trên mặt dấu được tối đa 4 dòng.

Dấu Shiny S - 845, làm thông tin trên mặt dấu được tối đa 5 dòng.

Dấu Shiny S - 846, làm thông tin trên mặt dấu được tối đa 6 dòng.


Sản phẩm cùng loại
Dấu Shiny S - 313
170.000 VND
Dấu Shiny S - 312
VND
Dấu Shiny S - 310A
VND
Dấu Shiny S - 304
VND
Dấu Shiny teachers stamp
VND
Dấu Shiny S - 313
VND