Chi tiết sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Nhãn dán decal Tomy A4 No. 145

  • Lượt xem: 4567

  • Đơn vị tính: Hộp
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Giá bán: 105.000 VNĐ

Nội dung chi tiết:

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thanh Đình chuyên cung cấp các loại nhãn dán Decal Tomy cho các nhà máy, xí nghiệp, công ty, văn phòng …

Nhãn dán Decal No. 145 có kích thước nhãn 38 x 21 mm, số lượng 6.500 nhãn/ xấp.

Mã số

Kích thước nhãn (mm)

Số lượng nhãn/ hộp

Số lượng nhãn/   tờ

No. 125

206 x 145

200

2

No. 126

102 x 143

400

4

No. 127

100 x 94

600

6

No. 128

100 x 72

800

8

No. 129

98 x 56

1.000

10

No. 130

101 x 47

1.200

12

No. 131

98 x 40

1.400

14

No. 132

45.7 x 21.2

4.800

48

No. 133

101 x 36

1.600

16

No. 134

98 x 18

3.000

30

No. 135

66 x 40

2.100

21

No. 136

70 x 35

2.400

24

No. 137

50 x 28

4.000

40

No. 138

40 x 14

10.000

100

No. 139

70 x 20

4.200

42

No. 140

38 x 17

8.000

80

No. 141

45.7 x 16.9

6.400

64

No. 142

Ø 60

1.200

12

No. 143

48 x 25

4.400

44

No. 144

67 x 28

3.000

30

No. 145

38 x 21

6.500

65

No. 146

20 x 15

18.000

180

No. 147

48 x 34

3.200

32

No. 148

66 x 25

3.300

33

No. 149

68 x 47

1.800

18

 


Sản phẩm cùng loại
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 140
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 125
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 126
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No.127
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 128
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 129
105.000 VND