Chi tiết sản phẩm
  • Tên sản phẩm: Nhãn dán Tomy A5

  • Lượt xem: 2452

  • Đơn vị tính: Xấp
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Giá bán: 6.200 VNĐ

Nội dung chi tiết:

Công Ty TNHH Thanh Đình chuyên cung cấp các loại giấy nhãn dán Tomy A5. Nhãn dán Tomy A5 có nhiều kích thước khác nhau bao gồm các mã : No. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

 

No. Kích thước nhãn dán  Số nhãn dán / xấp Giá bán 
99 7 x 31mm                                960                       6,200
100 37 x 96mm                                  80                       6,200
101 50 x 96mm                                  60                       6,200
102 52 x 47mm                                120                       6,200
103 36 x 62mm                                120                       6,200
104 25 x 78mm                                140                       6,200
105 25 x 37mm                                300                       6,200
106 25 x 25mm                                420                       6,200
107 17 x 50mm                                300                       6,200
108 19 x 36mm                                400                       6,200
109 12 x 37mm                                550                       6,200
110 16 x 22mm                                720                       6,200
111 14 x 21mm                                840                       6,200
112 8 x 20mm                            1,440                       6,200
113 10 x 18mm                            1,280                       6,200
114 Đường kính 11mm                            1,920                       6,200
115 Đường kính 14mm                            1,200                       6,200
116 Đường kính 18mm                                800                       6,200
117 Đường kính 23mm                                480                       6,200
118 Đường kính 30mm                                300                       6,200
119 92 x 157mm                                  20                       6,200
120 81 x 121mm                                  20                       6,200
121 36 x 77mm                                100                       6,200
122 17 x 85mm                                160                       6,200
123 10 x 29mm                                720                       6,200
124 38 x 52mm                                150                       6,200

 


Sản phẩm cùng loại
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 140
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 125
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 126
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No.127
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 128
105.000 VND
Nhãn dán decal Tomy A4 No. 129
105.000 VND