BẢNG FLIPCHART - BẢNG TỪ - BẢNG MIKA

Bảng Flipchart Silicon GFC-555
1.755.000 VND
Bảng Flipchart Silicon FB-55
1.595.000 VND
Bảng Flipchart Silicon FB66
1.495.000 VND
Bảng Flipchart 3 chân Silicon FB-33
1.115.000 VND
Bảng Flipchart 3 chân Silicon FB-33
1.215.000 VND
Bảng từ trắng 80x120
580.000 VND
Bảng nỉ 80x120cm
295.000 VND
Bảng mica trắng 80x120cm
95.000 VND